Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień
w Gdańsku

 

58 301-51-32

fax  58 683-51-29

Zadzwoń do Nas.
Pomożemy Ci fachowo, dyskretnie,
bezpłatnie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk
wejście od ul. Kartuskiej 57 

sekretariat@wotu.pl

terapia:   e.stolc@wotu.pl

Polityka Zintegrownego Systemu Zarządzania

OŚRODEK CZYNNY:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 08:00-20:00

GODZINY PRZYJĘĆ DLA PACJENTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ

PIERWSZY RAZ:

OSOBY UZALEŻNIONE od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 15:00 ( zgłaszenie w rejestracji o godz. 14:00 )

OSOBY Z RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH : od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 15:00 ( zgłoszenie w rejestracji o godz. 14:00 )

DDA:         Zapisy wstrzymane

W godzinach przyjęć można zgłaszać się bez wcześniejszej rejestracji.

Osobom uzależnionym od alkoholu nie ubezpieczonym przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 nr 115, poz. 793 i nr 176, poz. 1238 ).